กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-10-05_046.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 ตุลาคม 2566
โดย : กองกลาง