กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คำสั่ง มรภ.สงขลาที่ 765-2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ


คำสั่ง มรภ.สงขลาที่ 765-2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-04-03_045.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2566
โดย : กองกลาง