กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คำสั่ง มรภ.สงขลา ที่ 773-2566 เรื่อง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานและรองหัวหน้างาน


คำสั่ง มรภ.สงขลา ที่ 773-2566 เรื่อง แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานและรองหัวหน้างาน


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-04-03_043.pdf

link :

ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2566
โดย : กองกลาง