กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ระเบียบมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2565


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. 2565


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2022-10-08_041.pdf

link :

ประกาศวันที่ 08 ตุลาคม 2565
โดย : กองกลาง