กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเผ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564) 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเผ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7/2564)


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-07-19_034.pdf

link :

ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
โดย : กองกลาง