กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-06-29_031.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2564
โดย : กองกลาง