กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเผ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6/2564)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเผ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6/2564)


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2021-06-29_030.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2564
โดย : กองกลาง